Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το ΔΣ του παραρτήματος Ρόδου συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Βέτα Κωνσταντινίδου (vetakon@gmail.com)
Αντιπρόεδρος: Ελένη Ποντικάκη (eleni_pd@hotmail.com)
Γραμματέας: Σπυριδούλα Βλαχούλη (vlahoulispiridoula@gmail.com)
Ταμίας: Ευγενία Γκέλμπεση (egelmpesi@gmail.com)
Ειδ. Γραμματέας: Χριστίνα Πολιτάκη (lilachristina@hotmail.com)
Δημ. Σχέσεις: Μανώλης Κυνηγάκης (kinigakis@yahoo.gr)
Δημ. Σχέσεις: Μαρία Δενδή (m25dendi@yahoo.gr)