Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Διημερίδα- Βιωματικό Εργαστήριο

Το Παρ. Ρόδου της Ελληνικής Επιτροπής Προσχολικής Αγωγής οργανώνει Διημερίδα- Βιωματικό Εργαστήριο το Σάββατο 26/5/2012 και Κυριακή 27/5/2012 στο Δημοτικό Σχολείο Σγουρού  με εισηγήτρια την κ. Άννα Λαμπίδη, ψυχολόγο-οικογενειακή θεραπεύτρια, επιστημονικό συνεργάτη του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ) και του Αθηναϊκού Κέντρου  Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ.)
Πρόγραμμα:
Σάββατο 26/5
10 πμ- 11 πμ : Εισήγηση με θέμα: Η πορεία προς τον εαυτό μας κι η συνάντηση με τον άλλον : Εγκέφαλος, νους και σχέση
11 πμ- 11.30 πμ: Διάλειμμα
11.30 πμ- 2 μμ: Βιωματικό εργαστήριο με θέμα: Εκφράζοντας και αξιοποιώντας τα συναισθήματά μας: Η τέχνη του «σχετίζεσθαι»
Κυριακή 27/5
10 πμ- 11 πμ : Εισήγηση με θέμα: Δημιουργώντας μια λειτουργική συλλογικότητα στο νηπιαγωγείο: Συγκλίνοντα και αποκλίνοντα προβλήματα, αξίες, νοήματα και παιδαγωγικές πρακτικές                     
11 πμ- 11.30 πμ: Διάλειμμα                             
11.30 πμ- 2 μμ: Βιωματικό εργαστήριο με θέμα: Είμαι-Κάνω, Γνωρίζω-Αισθάνομαι: Οι βασικές λειτουργίες που διέπουν τη ζωή μας και η διερεύνησή τους σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο

Κυριακή, 13 Μαΐου 2012

Εκδηλώσεις Μαΐου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Το παράρτημα Ρόδου
της Ελληνικής Επιτροπής Προσχολικής Αγωγής
σε συνεργασία με τους
Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου 
και το Σύλλογο Εκπαιδευτικών ΠΕ Ρόδου
σας προσκαλούν στο σεμινάριο με θέμα:

«Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική:
Σύγχρονες προσεγγίσεις και προοπτικές στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

Σάββατο 19 Μαΐου 2012, αίθουσα ΡΟΔΙΝΙΟΥ,
στις 10 πμ

Εισηγήσεις: 

Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη, καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής, Τ.Ε.Α.Π.Η., Ε.Κ.Π.Α.
Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική: Σύγχρονες προσεγγίσεις και προοπτικές

Η  παρούσα εισήγηση προσανατολίζεται στην εξέταση των θεωρητικών αρχών και στόχων της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, κάτω από το πρίσμα των σύγχρονων εξελίξεων στον τομέα της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, επιδιώκει να αναπτύξει ένα πλαίσιο προβληματισμού πάνω στους στόχους, το περιεχόμενο και τις προοπτικές της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής ως τρόπου αναγνώρισης και αξιοποίησης της  ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού. Εξετάζοντας τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να νοηματοδοτηθεί η ατομική διαφορά, θα πάρει αποστάσεις από προσεγγίσεις που ανάγουν τη διαφοροποιημένη παιδαγωγική σε ένα αποπλαισιωμένο εργαλείο, ικανό να εφαρμόζεται σε κάθε περίσταση. Αντίθετα, η διαφοροποιημένη παιδαγωγική προσδιορίζεται, μεταξύ άλλων, μέσα από την κριτική εμπλοκή και ανάληψη δράσης από την  πλευρά των εκπαιδευτικών, προκειμένου να ανταποκριθούν, μέσα από το έργο τους, στις προκλήσεις τις σύγχρονης εποχής.

Λία Τσερμίδου, εκπαιδευτικός, MSc Ειδικής Αγωγής Τ.Ε.Α.Π.Η., Ε.Κ.Π.Α.
Οι δυνατότητες και η σημασία της προσχολικής εκπαίδευσης ως πλαισίου ανάπτυξης της Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής.

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η διερεύνηση της σημασίας και των δυνατοτήτων που το πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευσης προσφέρει για την ανάπτυξη της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής. Σε αναφορά με τη σημασία, θα υποστηριχτεί ότι η προσφορά κατάλληλων εμπειριών μάθησης στην προσχολική εκπαίδευση έχει καθοριστική σημασία για την μετέπειτα εκπαιδευτική πορεία και τη συνολική ανάπτυξη του παιδιού. Σ’ αυτό το σημαντικό έργο, η διαφοροποιημένη παιδαγωγική μπορεί να συμπράξει, μέσα από την ανάπτυξη διδακτικών προσεγγίσεων οι οποίες αξιοποιούν εποικοδομητικά την ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού και προσφέρουν μαθησιακές εμπειρίες που έχουν νόημα για τα παιδιά. Επιπρόσθετα θα υποστηριχτεί ότι, στο πλαίσιο των προκλήσεων που το σύγχρονο νηπιαγωγείο αντιμετωπίζει, τα δομικά χαρακτηριστικά της προσχολικής εκπαίδευσης, προσφέρουν δυνατότητες για την ανάπτυξη της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής.

Γεωργία Παπασταυρινίδου, εκπαιδευτικός, Υπ. Διδάκτορας Τ.Ε.Α.Π.Η., Ε.Κ.Π.Α.
Η ανάπτυξη της Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής στο Δημοτικό Σχολείο: προβληματισμοί και προοπτικές.

Η διαφοροποιημένη παιδαγωγική προβάλλεται ως ένας από τους τρόπους ανταπόκρισης στην ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού στις σύγχρονες σχολικές τάξεις. Η παρούσα εισήγηση έχει στόχο να διερευνήσει τους διαφορετικούς παράγοντες που συνδιαμορφώνουν τις δυνατότητες και τις προκλήσεις για την ανάπτυξη της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής στο δημοτικό σχολείο. Η συζήτηση θα εστιάσει στους πολλαπλούς τρόπους αξιοποίησης της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού, τοποθετώντας το διαγνωστικό φακό στους φραγμούς που το σχολείο εγείρει στη μάθηση και τη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των μαθητών.