Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο προέκυψε μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου 2015, έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Ταμβακά Ελπίδα
Αντιπρόεδρος: Γκέλμπεση Ευγενία
Γραμματέας: Τριάντου Ειρήνη
Ταμίας & Δημόσιες Σχέσεις: Ζαχαριάδου Πολυξένη
Μέλος: Καλιάρα Ιωάννα
Μέλος: Ροϊνιώτη Ανδριάνα
Μέλος: Σιάτρα Αρετή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου